Jak zostać nauczycielem mianowanym?

Bycie nauczycielem kontraktowym wcale nie oznacza, że kolejny awans zawodowy jest niemożliwy. Zostanie nauczycielem mianowanym to następny krok.

Nauczyciel, który chce przeskoczyć na kolejny etap na drodze do awansu zawodowego tym razem musi dobrze zaprezentować już nie tylko przed dyrektorem, ale również przed organem prowadzącym szkołę, którym w przypadku szkół publicznych jest gmina. Zanim jednak dany nauczyciel może starać się o staż na ten stopień musi przepracować co najmniej dwa lata od momentu zostania nauczycielem kontraktowym. Jeżeli ten czas upłynął rozpoczyna się dwuetapowe postępowanie. Pierwszy etap odbywa się w szkole gdzie nauczyciel odbywa staż za który zostaje później oceniony. Drugi etap rozpoczyna się gdy nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę. Utworzona zostaje komisja, która ma zadanie stwierdzić, czy dany pedagog spełnia odpowiednie wymagania. Jeżeli tak kandydat podchodzi do egzaminu po którego zdaniu otrzymuje tytuł nauczyciela mianowanego.

Po zakończeniu tego etapu kariery zawodowej pedagog ma szansę na osiągnięcie kolejnego stopnia czyli nauczyciela dyplomowanego. Ten proces również trwa ponad dwa lata i tak samo jak poprzednio składa się z dwóch etapów; szkolnego i zewnętrznego, gdzie pedagog oceniany jest przez komisję w kuratorium. Po dobrej prezentacji zostaje mu przydzielony tytuł nauczyciela dyplomowanego.